Verwijzers

Welke cliënten kunnen bij mij terecht?

Mijn expertise zijn mensen in volle huizen en in sommige gevallen ook vervuilde woningen. Er is een duidelijk gebrek aan overzicht en structuur, veroorzaakt door de meest uiteenlopende redenen. Mijn taak is orde in de chaos scheppen en samen met de cliënt een werkbare structuur bedenken zodat het zelf bijhouden gemakkelijker zal worden. In sommige gevallen zal er altijd een vorm van huishoudelijke ondersteuning nodig blijven.

Indicaties

Het overgrote deel van mijn cliënten hebben als arrangement psychosociale problematiek B.

Clutter-hoarding scale

Over smaak valt niet te twisten, over wat vol of vies is wel. Vandaar bestaat er de clutter en hoardingscale. Met deze schaal kunnen woningen in verschillende niveaus worden ingedeeld, zodat iedereen precies weet wat met vol bedoelt wordt.

Aanmeldingsprocedure

Sommige cliënten vinden mij zelf en soms wordt ik aangeraden, in alle gevallen kijk ik eerst of iemand recht kan hebben op ondersteuning via de wmo. Is dat zo dan verwijs ik hen door naar het wijkteam, in sommige gevallen help ik hen met het opzoeken of het invullen van de formulieren.

Samenwerking

Ik heb een samenwerkingsverband met een pareltje in Almere Buiten, stichting weethoejeleeft.